ناشر منبع

angle-left نشست معرفی و آموزش سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو

 

از مزایای این سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو می توان به تسهیل و تسریع در درخواست سیستمی مجوز پیش فروش خودرو به انضمام مستندات مرتبط و دریافت سیستمی مجوزهای پیش فروش خودرو، ارائه آمار پیش فروش های انجام شده و امکان گزارش گیری های متنوع اشاره نمود و از مهمترین اهداف راه اندازی سامانه می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- امکان درخواست و صدور سیستمی مجوز پیش فروش

- امکان دریافت گزارشات سیستمی متنوع

- تسهیل در فرآیندها و کاهش زمان در اخذ مجوز

- امکان ارسال اطلاعات پیش فروش های انجام شده بصورت سیستمی (وب سرویس)

 

در ادامه، کارشناسان سامانه جامع تجارت توضیحاتی مشروحی را پیرامون نحوه ثبت نام و اخذ شناسه کالا در سامانه جامع تجارت به عنوان گام نخست  جهت  ورود و بهره برداری از سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات پیش فروش خودرو به نمایندگان خودروسازها ارائه نمودند و به سوالات مختلف حاضرین در این خصوص پاسخ دادند.

در نهایت فرم ها و توضیحات تکمیلی نحوه اقدام در سامانه به تمامی حاضرین ارائه گردید . همچنین به تمامی سئوالات ایشان در این خصوص پاسخ داده شد.