ناشر منبع

angle-left برگزاری نشست آموزشی سامانه جامع تجارت و زیر سامانه ها برای گروه کالایی دخانیات

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نشست آموزشی سامانه جامع تجارت و زیر سامانه ها برای گروه کالایی دخانیات در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/05 در محل سالن شهید همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار خواهد گردید. این گزارش می افزاید: در این نشست آموزشی، طرح رهگیری کالا از طریق کالاهای شناسه دار، انبارهای شناسه دار و انجام فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی در سامانه‌های مربوطه معرفی می‌شود. در ادامه این نشست، واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای دخانی، چگونگی ثبت نام، احراز صلاحیت و انجام فرآیندهای تجاری خارجی از طریق سامانه جامع تجارت فرا می‌گیرند. در پایان این نشست، چگونگی تکمیل شناسنامه برای دریافت شناسه کالا و همچنین ثبت انبارها و اخذ شناسه انبار به فعالین حوزه کالاهای دخانی آموزش داده می‌شود و طرح پیشروی حوزه تجارت داخلی معرفی خواهد شد. این گزارش در پایان می افزاید: ساز و کار مکمل این سامانه‌ها، با استراتژی شناسایی کالای مشکوک به قاچاق بوده است که با اجرای این سامانه‌ها در کنار یکدیگر، شفافیت بیشتری جهت نظارت فراهم خواهد شد.