منو جهت‌یابی

راهنمای کاربری سیستم مجوزهای پیش فروش خودرو 

 

 

راهنمای کاربری سامانه مدیریت مجوز ها و گزارشات پیش فروش خودرو

 

 

درخواست مجوز پیش فروش

کاربر خودروساز وارد منو "درخواست مجوز پیش فروش" در کنار صفحه می شود. سامانه فهرستی از درخواست مجوزهای داده شده توسط وی به همراه انواع وضعیت های برگردانده شده توسط نهادهای بالاتر را نمایش می دهد و هم چنین در صورت تمایل امکان اضافه کردن درخواست جدید توسط کاربر با انتخاب دکمه "ثبت مجوز جدید " وجود دارد . بعد از پر نمودن فیلدهای اطلاعاتی مورد نظر کاربر خودرو ساز با انتخاب دکمه "ارسال " از جدول نمایش داده شده و یا دکمه "ثبت و ارسال" در pop up باز شده می تواند اطلاعات درخواست ثبت شده را به مراجع بالاتر ارسال نماید.  

صدور مجوز

کاربر سازمان نیرو محرکه  با انتخاب فرم "صدور مجوز" از فرم کنار صفحه خود میتواند درخواست های مجوز را که از سمت کاربران خودرو به کارتابل ایشان ارسال شده است را مشاهده و بعد از بررسی با انتخاب دکمه "وضعیت" ، تایید یا رد نماید.

کارتابل سازمان حمایت

کاربر سازمان حمایت میتواند از طریق این فرم به مجوزهای صادر شده برای خودرو سازان و نحوه عملکرد آنان برای  مجوز صادر شده در قبل را بررسی نماید و در صورت لزوم گزارشاتی با فرمت اکسل از آن تهیه نماید.

گزارش عملکرد

کاربر خودرو ساز با استفاده از این فرم می تواند گزارش عملکرد خود را در بازه های زمانی مورد نظر به سازمان نیرو محرکه ارسال نماید و جزییات ثبت شده در نامه را نیز مشاهده نماید. هم چنین کاربر نیرو محرکه با استفاده از این فرم می تواند اطلاعات ارسالی کاربران خودرو ساز را مشاهده و در صورت لزوم گزراشی با فرمت اکسل از سامانه تهیه نماید.